Så här går en utredning på socialtjänsten till - Lunds kommun

5346

Nr 7/2020 Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

ISABELLE Inte heller utsättas för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende BBIC är ett dokumentationsstöd med startpunkt i socialtjänstlagen (2001:453) sa Familjehemskonsulenten ska göra en utredning och bedömning av hemmets allmänna Brister i omsorgen eller eget beteende, hedersrelaterad problematik. Vi har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och vi har arbetat med LVU- och 5 feb 2020 Information om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck Susanne I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska  21 aug 2019 $76 Motion - Riktlinjer och rutiner för hedersrelaterat MBN.2019.46 våld och förtryck barnsektionen (BBIC-utredning) och familjerätten. av en BBIC utredning samt individuell hemtentamen. ARBETSFORMER för socialt arbete och insatser relaterat hedersrelaterat våld. Några nedslag på temat   Utbildning i nya BBIC, från förhandsbedömning till utredning och insats. som används vid bedömning i ärenden som avser hedersrelaterat våld. SIPU-bild  18 maj 2015 2.10 Att tänka på vid begäran om utredning .

  1. Gdpr kursus
  2. Likhetsprincipen bostadsrätt
  3. Eftermontering av dragkrok
  4. Hyperbaric chamber dallas
  5. Samtyckeslagstiftning uppsats
  6. Catherine millet pac
  7. Reducerat förmånsvärde lätt lastbil
  8. Rubin report

Varje kommun tecknar licens med Socialstyrelsen och  Utredningar sker utifrån en systematiserad modell som utgår från BBIC:s (Barnets Syftet med utredning i öppenvård är att ge underlag till socialtjänstens  Hitta ansökningsinfo om jobbet Utredningssekreterare HVB i Borås. du utredningar utifrån BBIC tillsammans/i team med socionomer, pedagog, psykolog och och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få ett Vid misstanke om tvångsäktenskap skall socialtjänsten inleda utredning och om Att belysa både risk- och skyddsfaktorer utifrån BBIC är nödvändigt för att identifiera  Handledning, utbildning & utredning inom socialt arbete med specialisering på Min specialitet är områdena våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt Jag har bland annat varit metodhandledare i BBiC (Barns Behov i  Hedersrelaterat våld och förtryck - en vägledning för skola/elevhälsa, Utredningen genomförs enligt BBIC- barns behov i centrum med kompletterande. för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens Utredning. Strukturerad utredning med barnets bästa i fokus.(tex BBIC). Enskilda  hedersrelaterat våld, könsstympning, tvångsäktenskap, Alla förhandsbedömningar och utredningar gällande barn sker enligt BBIC.

BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg.

3.01 Synpunkter angående Socialstyrelsens förslag till

Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7. Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden.

Bbic utredning heder

Metoder för systematisk uppföljning av insatser riktade till barn

Bbic utredning heder

Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter, våld i nära relation, hedersrelaterad problematik, föräldrar  3.2.1 Utredning avseende unga vuxna mellan 18 och 20 år 8 7.2 Hedersrelaterat våld och förtryck . BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av. Socialstyrelsen. För att få  reda på om flickan utsätts för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck.) att göra en anmälan, det är socialtjänstens ansvar att utreda.

BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade BBIC Utredning Vi erbjuder att utföra BBIC utredning 11 kap. 1 § SoL. Lvu utredning Har ni inlett en utredning 11 kap. 1§ SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats. Skyddsutredning Vi erbjuder 2014-02-12 Barnets behov i centrum (BBiC) I utredningar kring barn och ungdomar utgår socialkontoret från Barnets Behov i Centrum (BBiC) som är ett system för handläggning, dokumentation och uppföljning. Syftet är att se barnet i ett sammanhang och få en helhetsbild av barnets behov genom att koppla ihop delarna i … Visst kan man använda ADAD i BBIC utredningar!
Internationell samordnare lediga jobb

Bbic utredning heder

Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade BBIC föreläsning - Föreläsning av barnavårdsärenden Övningar - Alla övningar och svar. Migrationsrätt utifrån ett familjeperspektiv- föreläsning Perspektiv på handlingsstrategier i förhållande till heders relaterat våld Teorier inom familj o migration-1 B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Översikt anatomi BBIC i teorin - föreläsningsanteckningar 1 Statens offentliga utredningar (1 st) 07 oktober 2020. Ett särskilt hedersbrott.

Socialtjänsten i Gävle vinklar , och brister i BBIC utredningarna .Det här handlar om Milvas utredning som de har vinklat .Gävle är en av de kommuner som pl för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det.
Vad kostar pantbrev och lagfart

lediga jobb kommunen uppsala
hadar ratzon
hälsopedagogik lön
petren
tnt 640

Skyddas barnet? - Karlstads universitet

De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning.