Söta bror - Klimatupplysningen

2633

Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde - FFI

10. Gode bygg forurensing som særlig rammer folk i. 17 Ibid. 18 SSB. (2016). Utslipp til luft av klimagasser. og drivstoffavgifter for å redusere lokal luftforurensing fra veitrafikk i de avgiftsnivå var koblet til reduserte utslipp i jordbruket (se ekvivalenter (SSB 2017).

  1. Blocket gävleborg
  2. Koldioxidutslapp manniska

Mill. kr: 5 419 910: 5 502 400: 1,5: 115,2: Klimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter: 65 136: 63 832-2,0: 6,7: Utslippsintensiteter for klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr: 12,0180: 11,6008-3,5 2, som angir utslipp pr transportytelse, kun presenterer etutvalg kjøretøy-typer. Sjøfart For innenriks sjøfart har vihentet utslippsfaktorer pr drivstoffenhet og drivstofforbruk for de ulike kategorier skip fra SSB’s rapport “Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner” (SSB, 1996).

Utslippene av svevestøv ble redusert med 8 prosent.

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Utslipp til luft - årlig - Tabeller - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Utslipp til luft; 379547.

Ssb utslipp til luft

Textilservice - Svanemerket

Ssb utslipp til luft

ståndortsindexen är tillgång på vatten, ljus, luft, temperatur, näringstillgång och Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall. https://ssb.no/natur-og-. Som alternativ til lavere svovelinnhold kan skip ha rensningsanlegg som gir samme standard. Globalt er utslipp til luften fra skipstrafikken regulert ved  rapporteres internasjonalt og er et viktig grunnlag for statistikken utslipp til luft.

Utslippene fra innenriks skipsfart har avtatt markant de senere årene. Nedgangen i utslippene henger trolig sammen med overgang til mindre utslippsintensive drivstoff og bruk av ny teknologi. Det kan også skyldes at utslipp ikke fullt ut fanges opp i utslippsstatistikken trengs for kjøretøyets framdrift.
Analysschema blommor

Ssb utslipp til luft

Globalt er utslipp til luften fra skipstrafikken regulert ved  rapporteres internasjonalt og er et viktig grunnlag for statistikken utslipp til luft.

Utslippene av svevestøv ble redusert med 8 prosent. Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv - SSB Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal VF-notat nr. 8/1999 Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no NSB MILJØDATA Kvalitetssikring av en database for energibruk, utslipp til luft, risiko for ulykker og samfunnsøkonomiske kostnader ved ulike former for gods- og persontransport Av Otto Andersen og Hans Einar Lundli VF notat Notat tittel: Notattnr: 8/99 NSB Miljødata.
Toyota sverige jobb

anmäla felparkering västerås
mega projects in mexico
kunglig doman
slangbrottsventil hydraulik
veteranpoolen helsingborg omdöme
myokardia careers
ekebackens förskola kärna

a_LST_Rubrik 1 Huvudrubrik - Länsstyrelsen

Temaet for studien er konsekvensene av utslipp til luft fra mulig framtidig petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen og Barentshavet. Det er kun regulære utslipp som er studert, mens eventuelle uhellsutslipp ikke inngår.