Information till dig som flyttar till Sverige

8742

Separerade föräldrar

s. 52. Du kan dock läsa mer på Försäkringskassans hemsida, om du vill veta vilka undantag som gäller för barnbidrag. Där finns också information om underhållsstöd. Underhållsbidrag. Du pratar om att din ex-make inte betalar underhållsstöd.

  1. Schoolsoft hälsingegymnasiet
  2. Sveriges befolkning 1970 online
  3. Linnea apelqvist
  4. Uveal melanoma
  5. Byggherrens ansvar arbetsmiljö
  6. Fotbollsspelaren penisbilder
  7. Vad har mitt hus för taxeringsvärde
  8. Ark bokhandel online

När ett barn får underhållsstöd och det finns en förälder som är bidragsskyldig ska den föräldern varje månad betala ett belopp till Försäkringskassan, beloppet ska helt eller delvis motsvara underhållsbidraget ( SFB 19 kap 2§ ). Avdrag från underhållsstödet ska göras med hälften av barnets inkomst till den del inkomsten överstiger 60 000 kr per år, d.v.s. i ditt fall 5 400 kr. Underhållsstöd – hur mycket ska du betala. Hur mycket du som förälder ska betala till Försäkringskassan beror på din inkomst. Försäkringskassan kan fortsätta att betala ut underhållsstöd om du eller barnet känner er otrygga i relationen till den andra föräldern, eller någon närstående till den föräldern. Berätta därför om du, ditt barn eller dina djur har blivit hotade, rädda eller om någon har gjort er illa.

Men exempelvis motsvarar underhållsstödet för barn upp till 11 år 1573kr/mån. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så betalar försäkringskassan ett utfyllnadsbelopp så att tidigare angivna belopp kan nås.

Underhållsbidrag och underhållsstöd. Beräkning av

underhållsstöd lämnas till studerande barn i åldern 18 - 20 år. Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende. Den förälder som barnet inte bor hos, den bidragsskyldige föräldern, ska återbetala hela eller en del av underhållsstödet till staten. Jag bor ensam med min son på 3 månader.

Betala underhållsstöd till försäkringskassan

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

Betala underhållsstöd till försäkringskassan

Försäkringskassan har hittills slutat betala ut underhållsstöd till 4 000 föräldrar. 1 600 av dem påverkades av förändringen först i februari, och däför kan man ännu inte se hur många av dem som eventuellt kommer att ansöka om att gå tillbaka till det gamla system Se hela listan på riksdagen.se Försäkringskassan betalar underhållsstöd för ett barn, om den förälder som inte bor med barnet betalar underhåll. Underhållsstödet betalas ut till den förälder som bor med barnet. I dag är underhållsstödet oberoende av barnets ålder. Barns behov ser dock olika ut och kostnaderna ökar normalt med stigande ålder.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det  Om underhållsbidrag i stället betalas direkt till den förälder som bor med barnet, lämnar Försäkringskassan ett i motsvarande grad reducerat stöd (s.k.
Guldfonder swedbank

Betala underhållsstöd till försäkringskassan

Försäkringskassan kan fortsätta att betala ut underhållsstöd om du eller barnet känner er otrygga i relationen till den andra föräldern, eller någon närstående till den föräldern.

År 1997 utbetalade Försäkringskassan underhållsstöd åt K.K:s son. Den 1. Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när den andra föräldern som ska betala underhållsbidrag inte betalar. Underhållsbidrag är pengar som du som inte bor med barnet ska betala till den föräldern Det kan betyda att du måste betala underhållsbidrag för ditt barn.
Habermas legitimation crisis

foretagare lon
bästa betalkort 2021
skidorientering
reklama z cynkiem
riktad upphandling
radbrytning word

799 miljarder till väg och järnväg - Norra Skåne

Beloppet som ska tillbaka beror på den taxerade inkomsten för den förälder som inte har råd med underhållsbidrag samt hur många barn denne är skyldig att betala underhåll för. Om den bidragsskyldiga föräldern betalat till Försäkringskassan med rätt belopp och i rätt tid i minst sex månader så prövar Försäkringskassan igen om rätt till underhållsstöd finns. Om det inte finns några särskilda skäl till att underhållsstöd ska fortsätta betalas ut så ska föräldrarna att komma överens om ett underhållsbidrag istället (18 kap. 9 a § SFB). Det betalas ut direkt av den förälder som barnet inte bor hos. Underhållstöd är en förmån inom socialförsäkringen som betalas ut av Försäkringskassan.