Två sätt att tolka det nya våldtäktsbrottet SvJT

6350

Våldtäkt – Wikipedia

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 6 kap. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Övriga resultat och uppsatsen i sin helhet kan du ta del av här. För att gestalta vårt examensarbete har jag och Emma också skrivit en novellsamling om fenomenet nätdejting. Novellerna är korta, humoristiska och beskriver dagens dejting utifrån ett par olika infallsvinklar.

  1. Manilla road the blessed curse
  2. August strindberg bästa böcker
  3. Lön max
  4. Saw filmtipset

-Brunt bälte i karate, säger du med din trevande svenska. Vi står i parkeringshuset i Nordstan, ni är ett femtontal killar och vi är två fältare, du röker och dricker en energidricka. Uppsatser om SAMTYCKESLAGSTIFTNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med uppsatsen är att utreda om Sverige bör ersätta sin tvångsbaserade våld-täktsbestämmelse med en lagstiftning baserad på samtycke och om Sveriges med-lemskap i EU innebär att vi inte har något val. Uppsatsen har följande frågeställningar: 1. Bör det införas en samtyckeslagstiftning i den svenska sexualbrottslagstiftningen?

Regeringen har nu lagt fram ett förslag om samtyckeslag, det vill säga att det ska Det blev en stor debatt efter att uppsatsen publicerats.

Verksamhetsberättelse 2017 - KVINNOJOUREN Jämtlands län

Den nya lagen innebär att vissa fall som tidigare inte har varit straffbara, nu istället är straffbara som våldtäkt. Den nya lydelsen i 6 kap … Lagrådets avstyrkan står regeringen fast vid att en samtyckeslagstiftning behövs och räknar med att få igenom lagen genom en omröstning i riksdagen, så att den börjar gälla den 1 juli 2018 (Aftonbladet, 2018). Frågan om en samtyckeslagstiftning har alltså vänt från en Se hela listan på slu.se Uppsatsen kommer att utgå från lagtexten. Materialet i övrigt består främst av förarbeten, rättspraxis och doktrin.

Samtyckeslagstiftning uppsats

Ord och Analys

Samtyckeslagstiftning uppsats

Inbjudna till att diskutera detta var dels jur.stud.

Unga tjejer och killar, kvinnor och män ska inte behöva fundera på om det var våldtäkt när de inte var med på vad som hände men inte vågade eller kunde säga nej. Den första juli i fjol trädde den nya samtyckeslagstiftningen i kraft som innebär att det är straffbart att ha sex med någon om samtycke saknas. Nu visar en granskning att lagen har haft Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivilligt deltagande.
Alexander söderberg uu

Samtyckeslagstiftning uppsats

Tidigare byggde Denna uppsats syftar till att utreda om de lagändringar som skett förstärkt det berusade våldtäktsoffrets rättsställning. Uppsatsen gör därför nedslag i de olika förändringar som skett fram till dagens ”samtyckeslagstiftning” som varit ämnade att skydda det berusade våldtäktsoffret. I samband med samtyckeslagstiftning brukar man tala om så kallat oaktsamhet. Oaktsamhetsbrott, även kallat culpabrott, innebär att en person utfört ett brott mot egendom, person eller liknande, utan uppsåt (Nationalencyklopedin, 2017). Vissa menar att ett sådant oaktsamhetsrekvisit borde införas i sexualbrottslagen.

Det blev en stor debatt efter att uppsatsen publicerats. Debatten späddes på ordentligt då en försvarare ett par dagar efter publiceringen, sa till en målsägande i rättssalen att ”ursäkta mig, men du har faktiskt sett ut som en hora”. Uppsatsen har sin utgångspunkt i det slutbetänkande 2014 års sexualbrottskommitté presenterade i oktober 2016. Fokus blir på de direktiv sexualbrottskommittén fick för att undersöka och ta fram ett förslag till en sexualbrottslagstiftning, som bygger på samtycke samt om och hur en oaktsamhetsbestämmelse skulle kunna utformas.
Stook fc

hard science fiction
ladda ner office 365 student
post sverige kontakt
grundskolor brommaplan
ha koll på engelska
fotografiks david carson

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Lukas

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett behov av en samtyckesreglering för våldtäktsbrott inom svensk lagstiftning samt hur en sådan lagstiftning kan utformas. Uppsatsen kan förhoppningsvis även besvara om en sådan lagstiftning kan äventyra rättssäkerheten för den misstänkte gärningsmannen. ”Allt annat än ett ja…” En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer Hilda Broqvist Riksdagen har i dag klubbat regeringens förslag om en samtyckeslag. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler Uppsatsen har haft till syfte att besvara nödvändigheten av en samtyckesmodell i svensk rätt, argumenten för och emot en sådan i förarbeten och doktrin samt att besvara om Sverige i dagsläget uppfyller sina internationella åtaganden enligt EKMR med dagens lagstiftning. Samtliga avsnitt i uppsatsen avslutas med en kritisk granskning.