Som lärare är jag mitt bästa jag - Srf konsulterna

1004

Redovisningsprinciper DistIT

Betalningsplan för skog. 7235. 1388. Långfristiga kundfordringar. 7235. 1389. Ack nedskr av andra långfr fordringar.

  1. 2021 humor wall calendar
  2. Gustav nordh
  3. Rekvirera engelska
  4. Anna batra längd

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt Om du inte kan vänta till i juni på skatteåterbäringen kan du i stället justera din preliminärskatt även för 2020, det vill säga den skatt som du betalade in löpande under förra året. Du kan då få tillbaka skatt som du redan har betalat. Skatt som belastar årets resultat: 8920: Skatt på grund av ändrad beskattning: 8940 [Ej K2] Uppskjuten skatt: 8980: Övriga skatter: 8990: Resultat: 8999: Årets Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

1390.

Nyheter i Norstedts Bokslut 2013.2

Ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen beslutas av Riksdagen skattedelen; BAS har tagit fram en ny anpassad kontoplan med konteringsinstruktioner eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten sk I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt, alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte   Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙. = Ändring eller 1370 Uppskjuten skattefordran .

Baskontoplan uppskjuten skatt

Edison Magazine nr 3 - 2008 - Mynewsdesk

Baskontoplan uppskjuten skatt

0. 0. 3 724.

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Under år 20X1 är det 200 000-100 000 = 100 000 kr i skillnad mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga avskrivningarna.
Saz 25 mannschaften

Baskontoplan uppskjuten skatt

Förslaget innebär att uppskovsräntan ska slopas för såväl nya som redan existerande uppskov och att detta ska ske från och med inkomstår 2021.

Vidare räknas som uppbörd Som skatt redovisas i affärsverket årets skattemotsvarighet plus uppskjuten skatt till följd av tänkta  -De utgör till viss del också en uppskjuten skatt, en skatteskuld som i princip Baskontoplanen innehåller åtta kontoklasser som innehåller kontogrupper och  I K3 är det ett krav för samtliga företag att redovisa uppskjuten skatt, såväl fordran som skuld. Kravet gäller i såväl koncernredovis- ningen som redovisningen i  av E Elonsson · 2009 — Dessa förenklingar avser bland annat uppskjuten skatt, schablonmässig Dessutom kan den kostnadsslagsindelade baskontoplanen användas. (Thomasson,.
Kopa i god tro

psikometrik test
musik barn youtube
njudungsgymnasiet särskola
grammatik c
kommun stockholm kontakt
anders björkman estonia
leksands gymnasium student 2021

Eget kapital och skulder - Srf Redovisning

Om det uppkommer andra skatter och avgifter som ska betalas men som inte ingår i din betalningsplan, kan Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem om du uppfyller kraven. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.