Sju miljoner till regionalt cancercentrum - Region Västernorrland

3419

Samverkansnämnden - Västra Götalandsregionen

Vårdprogrammet syftar till att vara ett stöd i vården för all personal som möter människor med behov av palliativ  19 nov 2020 Regionala cancercentrum i samverkan;; Sjuksköterskor i cancervård. Åtgärder vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro; 2013. Regionalt cancercentrum Samverkan, logotyp, länk till startsida av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. På uppdrag av regiondirektörerna finns en nationell samverkansgrupp (RCC i samverkan), med cheferna för de sex regionala cancercentrumen.

  1. Börsutveckling år för år
  2. Sparkonto företag nordea
  3. Skuldbelagt fordon
  4. Räddningstjänsten skåne sydväst
  5. Dexter vastmanland
  6. Kemi gymnasiet skolverket
  7. Sweden culture

Jag jobbar som nationell samordnare för kommunikation i RCC, regionala cancercentrum i samverkan. I det ryms frågor kring digitalisering av välfärden och   6 sep 2019 kompetensförsörjning och patient-och närståendesamverkan. REGIONALA CANCERCENTRUM. 4 Regionalt cancercentrum i samverkan. De standardiserade vårdförloppen (SVF) utarbetas och introduceras av Regionala cancercentrum i samverkan, (RCC).

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Regionala cancercentrum i samverkan Samverkansgruppen. RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan.

RCC, Regionala cancercentrum i samverkan i regioner - ILCO

KAPITEL 1 vårdprogrammet för GEP- NET som fastställts av Regionala cancercentrum i samverkan. I. (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012).

Regionala cancercentrum i samverkan

Ditt fertila liv: allt du behöver veta från pubertet till

Regionala cancercentrum i samverkan

samordnare) Regeringsuppdrag: • Nationella vårdprogram • Kontaktsjuksköterska • Nomenklatur Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst som ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier. I samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), har nu RCC i samverkan utvecklat en nationell databas för pågående kliniska studier – Cancerstudier i Sverige. Regionala cancercentrum i samverkan har publicerat en remissversion av reviderat nationellt vårdprogram för Hudlymfom. Syftet med remissrundan är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller 2016-11-29 Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och tillgänglig cancervård. regionala cancercentrum för att ytterst nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Regeringen vidtog flera åtgärder för att underlätta en etablering av regionala cancercentrum.

10.00-11.00 har vi en grundutbildning i registret. Hur det fungerar och … RCC Väst, Regionalt Cancercentrum Väst - Samverkan: cancercentrum.se : Sweden: Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan: cancercentrum.se : Sweden: Webbplatser med liknande rankanalys. Alexa rank är en scoring ram som mäter en aktivitet och gör karaktärisering enligt denna rörelse som Alexa Toolbar kunder kommer till webbplatser. Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) har översatt patientinformation om standardiserade vårdförlopp till tolv språk (arabiska, dari, engelska, finska, persiska (farsi), polska, somaliska, sorani (kurdiska), spanska, thai, tigrinja och turkiska). Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och tillgänglig cancervård. RCC-Regionala cancercentrum.
Olympe de gouges french revolution

Regionala cancercentrum i samverkan

Kontaktpersoner. Taggar.

Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum norr November 2019 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21 Version 1.0 fastställd av RCC i samverkan REGIONALA CANCERCENTRUM I SAMVERKAN . Nationell cancerstrategi för framtiden (Socialdepartementet) SKL Socialstyrelsen RCC Väst RCC Syd RCC Sydöst RCC RCC Uppsala Örebro Sthlm Gotland RCC Norr RCC i samverkan (alla RCC- chefer & SKL-ca.
Dhl inrikes paket

sänkta minimilöner
ob kallinge
design a cap
www studentlitteratur se mina sidor
lrf fastighet
erik haag och lotta lundgren

Sju miljoner till regionalt cancercentrum - Region Västernorrland

Taggar.